Home2020-10-27T08:35:15+00:00

Wij hebben de reguliere zorg weer hervat, uiteraard met alle nodige voorzorgsmaatregelen!

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het Coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zullen beperkt opengaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 •  Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, vragen wij u bij het betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • U hoeft niet aan te bellen bij de voordeur.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Het toilet is niet beschikbaar in coronatijd.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen laten wij u 1 minuut spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

U wilt een goed verzorgd gebit en u komt uit de regio van Heiloo?

Deze website geeft u uitgebreide informatie over mijn praktijk waar ik sinds 1990 werkzaam ben. Jarenlange ervaring en brede deskundigheid bieden u de zekerheid een op u persoonlijk toegespitste behandeling te krijgen met een optimaal resultaat. Als u last heeft van een slechte adem, overmatig tandsteen, gele tanden of ontstoken tandvlees is het raadzaam een afspraak te maken met een mondhygiënist.

In onze praktijk wordt u behandeld door KRM geregistreerd mondhygiënisten. Dat staat garant voor speciale deskundigheid door uitgebreide bij- en nascholing.

Wist u dat onze behandelingen…..

 • Klachten aan uw gebit kunnen voorkomen.

 • Niet pijnlijk hoeven te zijn.

 • Zorgen voor een fris en witter gebit.

 • Voor kinderen tot 18 jaar kosteloos zijn.

 • Zorgen voor een gezond lichaam: dat begint in het gebit!

Producten en behandelingen

Graag geven wij u zoveel mogelijk informatie over de behandelingen in de praktijk. Daarnaast zijn er tal van monderverzorgingsproducten die het resultaat van een gebitsbehandeling kunnen bevorderen. Deze kunt u op advies van de mondhygiënist aanschaffen in de webwinkel.

Maak een afspraak

Heeft u problemen met uw mondverzorging? Bel 072-7890077 voor het maken van een afspraak of mail naar: info@mondhygienistheiloo.nl
Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan gerust contact met ons op!

Terugbel formulier