Intake

Komt u voor het eerst bij ons in de praktijk? Wij verzoeken u dan vriendelijk om uw medicatielijst mee te nemen. Wij zijn sinds 2011 wettelijk verplicht om uw medicatie te documenteren. Op deze manier kunnen wij voorzorgsmaatregelen nemen en eventuele problemen in de mond herkennen.

Intake

Tijdens de intake wordt er kennis gemaakt en worden eventuele vragen en/of klachten besproken. Daarnaast wordt de medische vragelijst doorgenomen.

Tijdens de intake wordt de situatie van uw mond beoordeeld en indien nodig in kaart gebracht. Op basis van onze metingen besluiten wij samen met u of de gebitsreiniging direct gestart kan worden of dat er een meer uitgebreide behandeling (initiële behandeling) nodig is. 

Wij kunnen de intake en behandeling beter uitvoeren indien u uw gegevens (patiëntenkaart en röntgenfoto's) vóór de behandeling naar ons op laat sturen via info@mondhygienistheiloo.nl

maak een afspraak